მაღალი ტემპერატურის ნანო მიკროფოროვანი პანელი

  • მაღალი ტემპერატურის ნანო მიკროფოროვანი პანელი

    მაღალი ტემპერატურის ნანო მიკროფოროვანი პანელი

    მაღალი ტემპერატურის ნანო მიკროფოროვანი პანელი (HTNM) არის ახალი ტიპის სუპერ საიზოლაციო მასალა, რომელიც დაფუძნებულია ნანომეტრული მასალის ტექნოლოგიაზე.იგი აერთიანებს მაღალი ტემპერატურის იზოლაციისა და მიკროფოროვანი იზოლაციის უპირატესობებს, ამიტომ მან მიაღწია უკიდურესობას საიზოლაციო ეფექტის გატარებაში.