პროექტი

აპლიკაცია (5)

პროექტი 1

ნანჩონგის საშუალო სკოლა (ლინციანგის ოლქი)

ფართი: 78000m²

ენერგიის დაზოგვა: 1,57 მილიონი კვტ.სთ/წელი

სტანდარტული ნახშირბადის დაზოგვა: 503.1 ტ/წელი

CO2 ემისია შემცირებული: 1527,7 ტ/წელიწადში

პროექტი 2

MultiMicro Technology Company (Nanchong)

ფართი: 5500 მ²

ენერგიის დაზოგვა: 147,1 ათასი კვტ.სთ/წელი

სტანდარტული ნახშირბადის დაზოგვა: 46,9 ტ/წელიწადში

CO2 ემისია შემცირებული: 142,7 ტ/წელი

აპლიკაცია (4)
აპლიკაცია (3)

პროექტი 3

MultiMicro Technology Company (პეკინი)

ფართი: 21460m²

ენერგიის დაზოგვა: 429,2 ათასი კვტ.სთ/წელი

სტანდარტული ნახშირბადის დაზოგვა: 137.1 ტ/წელიწადში

CO2 ემისია შემცირებული: 424 ტ/წელი

ვაკუუმური საიზოლაციო პანელი

თბოგამტარობა ≤0,0045w(mk)

გამოიყენება ვაქცინის ინკუბატორებში, ცივი ჯაჭვის ლოჯისტიკაში, ვაკუუმის საიზოლაციო პანელები იძლევა ვაქცინის იზოლაციის გარანტიას

ვაკუუმური საიზოლაციო პანელი იქნა გამოყენებული წამლის ყუთზე ვაქცინების შესანახად.

აპლიკაცია (2)